W związku z tym, że niniejsza strona Zakładu Psychologii Rozwoju jest nadal w budowie odsyłamy także do informacji zawartych na wcześniejszych stronach reprezentujących nasze Zakłady (przed połączeniem w Zakład Psychologii Rozwoju):

Zakład Psychologii Rozwoju mimo, że został powołany w 2019 roku ma długą i bogatą tradycję. Powstał z połączenia Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju utworzonego w 1991 roku i kierowanego przez wiele lat przez prof. Annę Brzezińską, a następnie przez prof. UAM Błażeja Smykowskiego i Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną utworzonego w 1993 i kierowanego przez wiele lat przez prof. UAM Barbarę Harwas-Napierałę, a następnie przez prof. UAM Lucynę Bakierę. Oba połączone zakłady wywodziły się z kolei z Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej utworzonego w 1969 roku i kierowanego przez cały okres jego istnienia przez prof. Marię Tyszkową. Zakład Psychologii Rozwoju kontynuuje i rozwija programy badawcze wszystkich tych trzech zakładów. Przedmiotem zainteresowania członków zakładu są studia teoretyczne i badania empiryczne z zakresu modeli i determinant rozwoju i ewolucji człowieka, kulturowych i biologicznych podstaw procesów uczenia się i nauczania, badań nad ekologią życia i rozwoju człowieka, a szczególnie nad środowiskami szkolnymi i rodziną. Przy Zakładzie Psychologii Rozwoju działa Laboratorium Badania Rozwoju i Uczenia się LaBRiU którego kierownikiem jest prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski, oraz Koła Naukowe: Psychologia Rodziny którego opiekunem jest prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera, Bliżej Neuropsychologii którego opiekunem jest dr Sławomir Jabłoński. Prowadzona przez członków zakładu dydaktyka koncentruje się na problemach dotyczących psychologii rozwoju i ewolucji człowieka, zdrowia publicznego, psychologii edukacji i animacji społeczności lokalnych.