Psychologia behawioralna: Od analizy do modyfikacji zachowania

Seminarium poświęcone jest omówieniu paradygmatu psychologii behawioralnej od jego empirycznych podstaw, po wypływające z nich praktyczne metody modyfikacji zachowania. Podstawowym celem zajęć jest przekazanie wiedzy o czynnikach środowiskowych kształtujących zachowanie człowieka i innych organizmów oraz o mechanizmach uczenia się, które można wykorzystać w praktyce wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej. Uczestnicy będą mieli możliwość wykonać symulacje eksperymentów warunkowania klasycznego i sprawczego (instrumentalnego) przy wykorzystaniu programu komputerowego „Sniffy: The Virtual Rat” oraz sprawdzić zastosowanie podejścia behawioralnego w odniesieniu do własnego zachowania.

Prowadzący: mgr Szymon Bręński

Aby przejść na stronę www seminarium kliknij w obrazek poniżej

O psychologii behawioralnej można też poczytać na FB: https://www.facebook.com/Psychologia-behawioralna-975584695807833/

 

Skale Inteligencji Stanford-Binet 5 i inne metody pomiaru inteligencji u dzieci i młodzieży

Przedmiot stwarza okazję do poszerzenia wiedzy o wybranych metodach diagnozowania inteligencji dzieci i młodzieży najczęściej współcześnie
wykorzystywanych w procesie diagnozy; rozwijania podstawowych umiejętności diagnozowania oraz podjęcia refleksji nad narzędziowym warsztatem
psychologa i specyfiką badania psychologicznego dzieci i młodzieży.
Dodatkowo studenci, którzy zaliczą przedmiot mają możliwość uzyskania już w toku studiów psychologicznych uprawnień do posługiwania się Skalą SB5
w przyszłej praktyce diagnostycznej.

Prowadząca: dr Karolina Appelt

Psychologia niepełnosprawności intelektualnej

Upośledzenie czy niepełnosprawność intelektualna? Wrodzona czy nabyta? Jedno- czy różnorodność zjawiska? Co jest faktem, a co stereotypem? Jakie
są możliwości rozwojowe? Co nauka wie, a czego jeszcze nie? Zapraszam do zdobycia podstawowej wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej,
poznania metod jej diagnozy oraz do podjęcia wyzwania zaprojektowania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ich
otoczenia społecznego.

Prowadząca: dr Małgorzata Rękosiewicz
Zobacz też: Koło Naukowe „Zrozumieć Niepełnosprawność Intelektualną”

 

Wspomaganie rozwoju mowy i z elementami logopedii