Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej (tak brzmiała pierwotna nazwa Zakładu) powstał w roku akademickim 1969/70. Pierwszym kierownikiem Zakładu została prof. dr hab. Maria Tyszkowa („Dzieje UAM”, 1972, s. 558), która kierowała Zakładem niemal 24 lata. W 1990r. pierwotna nazwa Zakładu została zmieniona na Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Wychowania. Podstawowym powodem tej zmiany było zaznaczenie przyjmowanej perspektywy life-span (rozwój w cyklu życia) w badaniach nad rozwojem… (strona w budowie)