W 1991 roku powstał Zakład Psychologii Rodziny, którym od początku jego istnienia kierowała prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała. W 1993 roku po śmierci prof. Marii Tyszkowej, kierowany przez nią Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka oraz Zakład Badań nad Rodziną uległy połączeniu tworząc, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną. W latach 1993-2017 Zakładem kierowała prof. Barbara Harwas-Napierała, a w 2017 roku kierownictwo objęła prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera… CDN (strona w budowie)