FMP to współpraca studentów, absolwentów,
profesjonalistów i różnych podmiotów rynku
pracy. Cel, to zdobywanie doświadczenia
zawodowego pod okiem mentorów,
budowanie współpracy środowiska
akademickiego z rynkiem pracy i promowanie
przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Aktualności na FB: https://www.facebook.com/FabrykaMlodych/