Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu na poszczególnych latach psychologii i kognitywistyki.

UWAGA! Pliki dla studentów dostępne są na stronach Zakładów sprzed połączenia w Zakład Psychologii Rozwoju:

Psychologia. Tryb stacjonarny.

I rok:
Biologiczne podstawy zachowań

II rok:
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

III rok:
Zdrowie publiczne, 
Psychologia stosowana: Wprowadzenie do psychologii edukacji.

IV-V rok:
Specjalność: Organizacja środowiska uczenia się a SPE,
Specjalność: Animacja społeczności lokalnych,
Seminaria fakultatywne,
Seminaria magisterskie,
Wykłady fakultatywne,

 

Psychologia. Tryb niestacjonarny.

I rok: Biologiczne podstawy zachowań

II rok: Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

III rok

IV rok

V rok 

Kognitywistyka

Psychologia ewolucyjno-rozwojowa