Przedmiot stwarza okazję opanowania podstawowej wiedzy dotyczącej potrzeb edukacyjnych w poszczególnych okresach rozwoju człowieka, znaczenia procesu edukacji dla procesu rozwoju człowieka, rozwojowych podstaw procesu nauczania i uczenia się. Uwrażliwia na problem budowania gotowości do przyjęcia oferty edukacyjnej. Naszym celem jest rozwijanie wiedzy dotyczącej organizacji środowiska uczenia się i metod diagnozowania warunków realizacji ofert edukacyjnych. Zapoznanie uczestników zajęć z metodyką eksperymentu psychologicznego oraz  z teoretycznymi podstawami konstrukcji metod badania psychologicznego dla potrzeb edukacji, ich właściwościami psychometrycznymi i najważniejszymi zasadami stosowania. Poznanie specyfiki różnorodnych placówek edukacyjnych i zadań pomocy psychologicznej.

Materiały do zajęć