Na seminarium zapraszam osoby zainteresowane tematyką kształtowania nawyków żywieniowych dzieci. Szczególnie interesuje mnie badanie interakcji rodzinnych podczas posiłku i ich znaczenie dla kształtowania się nawyków żywieniowych oraz dla budowania gotowości dziecka do zdrowej
samoregulacji głodu i sytości. W ramach seminarium podejmuję również problematykę tzw. psychologicznego środowiska żywieniowego i jego znaczenia w procesie budowania przyzwyczajeń żywieniowych dzieci i młodzieży. Z powodu braku polskojęzycznej literatury w tym zakresie, wymagana jest bierna znajomość języka angielskiego.