Proponowany zakres tematyczny seminarium dotyczy problematyki jakości życia dzieci i jakości ich środowisk rozwoju, diagnozy psychologicznej dziecka i jego rodziny: (1) zasobów dziecka, w tym diagnozy jego potrzeb rozwojowych, (2) zasobów opiekunów dziecka – naturalnych w rodzinie i opiekunów zawodowych oraz (3) jakości otoczenia fizycznego i społecznego (m in. relacji z rodzicami/opiekunami, rodzeństwem) w którym rozwijają się dzieci.

Zapraszam osoby zainteresowane tematyką problemów badawczych ogniskujących się wokół poszukiwania uwarunkowań odmiennych obrazów funkcjonowania różnych grup małych dzieci, ich potencjałów, czynników ryzyka zaburzeń funkcjonowania, rozpatrywanych również w kontekście współczesnych przemian kulturowo-społecznych (dominacji kultury prefiguratywnej, a z drugiej strony problemów demograficznych, niskiej dzietności oraz przemian w podejmowaniu i pełnieniu ról rodzinnych i zawodowych).