Zapraszam osoby zainteresowane rozwojem gotowości do uczenia się, rozumianej jako dopasowanie poziomu sprawności funkcji psychicznych i wymagań sytuacji edukacyjnych. Szczególną rolę w tym dopasowaniu odgrywają mowa pisana (wyższa funkcja psychiczna odpowiedzialna za umiejętność komunikowania się za pomocą pisma), funkcje wykonawcze oraz funkcje wiodące w danym etapie rozwoju człowieka. Również same zadania edukacyjne wiążą się ze zróżnicowanymi wymaganiami w zakresie organizacji funkcjonowania psychicznego w stosunku do osób, które je realizują. W ramach seminarium proponuję badanie uwarunkowań i rozwoju gotowości do uczenia się oraz jej związków z innymi obszarami funkcjonowania człowieka, a także odkrywanie możliwości wykorzystania w tym zakresie nowych narzędzi: Baterii do Oceny Czytania i Pisania oraz Sortowania Kart dla Dzieci.